Konsultacje Urzędu  Planowanie rozwoju

Konsultacja projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2022-2030”

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2022-2030” opracowany w związku z zakończeniem terminu obowiązywania strategii na lata 2007-2022. Konsultacja polega na zbieraniu uwag do poszczególnych części projektu dokumentu.

Konsultacja zakończona 2022-06-19

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2022-2030”

Opis

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2022-2030” opracowany w związku z zakończeniem terminu obowiązywania strategii na lata 2007-2022. Konsultacja polega na zbieraniu uwag do poszczególnych części projektu dokumentu.

Szczegółowy opis konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest, opracowany przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego, projekt "Strategii Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2022-2030". Jest to dokument wytyczający cele i kierunki działań powiatu w perspektywie do 2030 roku. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji zmian do projektu Strategii, a w wyniku tego wypracowanie dokumentu możliwie jak najbardziej odpowiadającego oczekiwaniu społecznemu. Wypracowany w toku konsultacji dokument zostanie w formie projektu uchwały przedstawiony Radzie Powiatu Zduńskowolskiego do zatwierdzenia.
Konsultacje będą trwały od 1 do 19 czerwca 2022 r., a ich adresatami są mieszkanki i mieszkańcy Powiatu Zduńskowolskiego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie powiatu zduńskowolskiego. Każdy może wyrazić swoją opinię na temat konsultowanego dokumentu.
13 czerwca 2022 roku o godz. 17:00 w sali Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli odbędzie się otwarte spotkanie, podczas którego będzie można porozmawiać z autorami projektu Strategii, poznać opinie innych uczestników konsultacji oraz wyrazić swoje uwagi.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej powiatu www.powiatzdunskowolski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 43.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 29/2022 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2022-2030”.

Obszar tematyczny

Planowanie rozwoju

Administrator konsultacji

Anna Paszkiewicz-Banaś

Termin konsultacji

2022-05-24 - 2022-06-19

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-12-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-05-24
2022-06-01

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2022-2030
Termin
2022-06-01 - 2022-06-19
2022-06-13

Inne

Tytuł
Spotkanie otwarte
Termin
2022-06-13 - 2022-06-13
Koniec konsultacji: 2022-06-19

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2022-2030

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 437 0

Spotkanie otwarte

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 494 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Zarzadzenie_nr_29.pdf - 2

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2022-2030

Do góry