Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Planowanie rozwoju

  Konsultacje projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...) na 2024 rok

  Przedmiotem konsultacji jest Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu Programu.

  Termin: 2023-10-03 - 2023-10-10

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Planowanie rozwoju

  Konsultacje projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (...) na 2023 rok

  Przedmiotem konsultacji jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu programu.

  Termin: 2022-11-04 - 2022-11-08

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Planowanie rozwoju

  Konsultacja projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2022-2030”

  Przedmiotem konsultacji jest projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2022-2030” opracowany w związku z zakończeniem terminu obowiązywania strategii na lata 2007-2022. Konsultacja polega na zbieraniu uwag do poszczególnych części projektu dokumentu.

  Termin: 2022-05-24 - 2022-06-19

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry