Raport końcowy - Forum dyskusyjne

Ikona konsultacji społecznych Opinie i uwagi do treści projektu „Programu współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Forum dyskusyjne:

Opinie i uwagi do treści projektu „Programu współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Punkt konsultacji zakończony: 2022-11-08

Podsumowanie dyskusji

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci panelu dyskusyjnego nie zostało jeszcze dodane.

Do góry